Note 8: Verwerping van een eerder standpunt

Enkele jaren terug, in 2013, schreef ik een stuk getiteld “Afschaffen die Zwarte Piet! Of toch niet?“. Ik probeerde het destijds eerst op de linkse website Joop gepubliceerd te krijgen, maar deze accepteerde het stuk niet – achteraf terecht, gezien de vlakke stijl en simpele redenering – en zodoende richtte ik mij op het de rechtse opiniesite The Post Online die wel tot publicatie overging. Ik was destijds niet geheel op de hoogte van de signatuur van het platform, al wist ik wel dat het niet links was dacht ik dat het opinies over de hele breedte publiceerde.

De kern van mijn argument was het volgende: het geforceerd wegwerken, “afschaffen”, van racistische discursieve elementen in de samenleving racisme juist aanwakkert en het moeilijker te werken aan de bestrijding van socio-economisch racisme. Ik wens expliciet afstand te nemen van deze eerdere positie die ik in feite al enkele jaren niet meer aanhang.

Het werk van de activisten betrokken bij Zwarte Piet is Racisme en de reactie van een groot deel van de samenleving daarop hebben mij, net als veel andere Nederlanders, overtuigd van het gelijk van zij die al eerder stelden dat dat racistische maatschappelijke discoursen grondig, voortdurend en compromisloos bekritiseerd moet worden. Zij hebben als katalysator gefungeerd en een discussie op gang gebracht over zwarte pijn die het bewustzijn over racisme in Nederland naar een hoger niveau heeft getild.

Dat racisme ondanks het plaatselijk terugdringen ervan over het geheel toe kan nemen is geen bezwaar tegen het terugdringen van racisme. Dat veel Nederlanders zich daadwerkelijk cultureel onteigend zouden voelen als het Nationaal Sint Nicolaas Comité zou stoppen met Zwarte Piet heeft meer te maken met het gebrek aan een breder levendig cultureel erfgoed dan met de grote waarde van Zwarte Piet binnen het sinterklaasfeest voor de Nederlandse cultuur.

Wel sta ik nog steeds achter een sceptische houding tegenover het Nederlandse gebruik van het woord “afschaffen” voor zaken die niet af te schaffen zijn. Zelfs als alle instituties zouden stoppen met het gebruik maken van de figuur Zwarte Piet is deze nog niet “afgeschaft”, mensen zullen zich bijvoorbeeld in de praktijk nog steeds kunnen verkleden als Zwarte Piet.

Deze scepsis door laten slaan in een rechtvaardiging voor het niet terugdringen van racisme was echter fout.  Er zijn gevallen waar men uit tactische overwegingen moet tolereren. Voor Zwarte Piet zie ik niet meer in waarom dit het geval zou moeten zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s